TOP SYSTEM

Jelenia Góra, ul. Okrzei 11
tel. 606 670 858   //   792 097 707

Systemy aluminiowe bez izolacji termicznej - okna

PBI 50 N

System PBI 50 N został opracowany z myślą o konstrukcjach i przegrodach niewymagających izolacji termicznej, w tym przede wszystkim: okien, ale też nienośnych ścian działowych, witryn i boksów. Wyroby budowlane wykonane w tym systemie przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej i przemysłowej jako przegrody wewnętrzne. System PBI 50 N wykorzystywany jest często w takich konstrukcjach jak np. w okienka kasowe.

W szczególnych przypadkach, okna i ściany zrealizowane w systemie PBI 50 N mogą znaleźć zastosowanie w roli przegród zewnętrznych, jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności nie są stawiane, a konstrukcja nie będzie narażona na działanie wiatru.

System PBI 50 N oparty jest bazie profili aluminiowych bez izolacji termicznej o głębokości zabudowy 50mm, co pozwala na zastosowanie wypełnienia o grubości do 43mm.

PBI 40 E

System PBI 40 E przeznaczony jest do wykonywania przegród i konstrukcji niewymagających izolacji termicznej. Konstrukcje w nim zrealizowane służą głównie jako zabudowy wewnętrzne takie jak: okna, nienośne ściany działowe, witryny i boksy w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej i przemysłowej. Okna i ściany wykonane w systemie PBI 40 E mogą być stosowane jako przegrody zewnętrzne, jednak tylko wówczas, gdy stolarce nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne nie uwzględniają wpływu obciążenia wiatrem.

Głównym elementem konstrukcyjnym systemu PBI 40 E są profile aluminiowe bez izolacji termicznej o głębokości zabudowy 40mm, pozwalające na zastosowanie wypełnienia o grubości do 24mm.